موسسه آموزشي روان شناسي آرمان از ابتداي سال 1400 فعاليت رسمي خود را آغاز نموده است. پشتيباني علمي اين موسسه بر عهده کارشناسان و متخصصان دارای تحصيلات آکادميک روان شناسي و علاقمند به رويکردهاي اسلامي در آموزش و مشاوره می باشد.موسسه آرمان در نظر دارد دوره هاي متنوع آموزشي و مهارت افزايي را ويژه متخصصان و دانشجويان رشته هاي روان شناسي و مشاوره و عموم علاقه مندان به مباحث تربيتي با در نظر گرفتن رويکرد اسلامي و هماهنگي با فرهنگ ايراني برگزار نمايد.


اهداف موسسه:

• برگزاري دوره هاي آموزشي و مهارت افزايي در حوزه هاي مختلف روان شناسي ويژه متخصصان
• برگزاري دوره هاي آموزشي و مهارت افزايي در حوزه هاي مختلف روان شناسي ويژه عموم مردم
• ترويج رويکرد هاي اسلامي در دوره هاي آموزشي و مهارت افزايي عمومي و تخصصي موسسه
• طراحي دوره هاي تربيت مربي ويژه مختصصان و دانشجويان رشته هاي روان شناسي و مشاوره
• ايجاد فرصت مشاوره تخصصي علمي و پژوهشي ويژه دانشجويان رشته هاي روان شناسي و مشاوره
• ايجاد زمينه آموزش هاي ضمن خدمت نهاد ها و سازمان ها و مراکز دولتي و غير دولتي
• برگزاري نشست هاي علمي تخصصي ويژه کارشناسان و متخصصان روان شناسي و مشاوره
• برگزاري نشست هاي روان شناسي انتقادي با حضور اساتيد متخصص و صاحب نظر
• برگزاری نشست های بازخوانی تجربیات روان شناسان و مشاوره موفق با رویکرد های اسلامی
• معرفي کتب و مقالات برتر در روان شناسي و مشاوره همسو با اهداف و دوره هاي آموزشي موسسه