رزومه

سوابق آموزشی تحصیلی

 • دانش آموخته درس خارج حوزه علمیه قم
 • کارشناسی ارشد روان شناسی موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
 • دکتری قرآن و روان شناسی دانشگاه بین المللی المصطفی

سوابق پژوهشی

 • نقش میانجی تاب آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی
 • بررسی پیشینه کلامی و فلسفی معناشناسی صفت: نظریه صفات در روانشناسی شخصیت
 • نظام واره سبک زندگی اسلامی
 • نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه تصور از خدا و کارکرد خانواده
 • ماهیت کلام تربیتی و نسبت آن با فلسفه تعلیم و تربیت
 • نقش مهرورزی در تحول ایمان به خدا در مرحله کودکی با تأکید بر منابع دینی
 • بازخوانی نظام سبک زندگی مبتنی بر الگو خانواده تراز انقلاب
 • بایسته های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی
 • راهکارهای درمانی شناختی-رفتاری اختلال خودشیفته مبتنی بر آموزه های وحیانی
 • بررسی فقهی ضمان خسارت مادی مستند به خطای مشاور در مشاوره های روانشناختی غیر تبرعی
 • پیش بینی کارکرد خانواده در رابطه ادراک زوجین از حضور خدا در زندگی با میانجی گری تاب آوری فردی
 • بازخوانی مفاهیم روان شناختی دایره المعارف قرآن لیدن از منظر مستشرقان

سوابق تدریس

 • انگیزش و هیجان
 • روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی
 • آشنایی با آزمون های روانی
 • اصول و فنون مشاوره
 • کارگاه روش پژوهش (مقدماتی + پیشرفته)
 • روان شناسی شخصیت
 • روان سنجی
 • آزمون های خانواده درمانی
 • بهداشت روانی
 • مشاوره خانواده و کارورزی
 • دوره تحلیل آزمون شخصیت شانزده عاملی کتل
 • دوره تحلیل تست NEO
 • روان شناسی عمومی
 • آشنایی با مباحث مقدماتی، با نرم افزار تحلیل آماری متناسب با نیاز پژوهش های علوم رفتاری SPSS
 • آموزش تخصصی تحلیل داده های کیفی در پژوهش های کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA
 • آشنایی با قالب های پایان نامه نویسی رشته های مشاوره و روان شناسی

سوابق اجرائی و عضویت ها

 • مدیر و موسس موسسه آموزشی روانشناسی آرمان
 • مدیر و موسس موسسه بین المللی ائمة الهدی
 • مشاور پژوهشی مرکز تخصصی مشاوره اسلامی امام خمینی (ره)
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی انتشارات موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
دوره های من