حمید رفیعی هنر

رزومه

سوابق آموزشی تحصیلی

 • دانش آموخته درس خارج حوزه علمیه قم
 • کارشناسی معارف اسلامی و روانشناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • دکترای روانشناسی عمومی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) 

سوابق پژوهشی

 • رابطه خودمهارگری و جهت گیری مذهبی
 • تبیین سازه خودمهارگری بر اساس اندیشه اسلامی
 • نظام واره سبک زندگی اسلامی
 • خیال مهار نایافته: تبیین مدل نظری عملکرد «أمل» بر اساس منابع اسلامی
 • رابطه بین مولفه های سبک زندگی اسلامی و موفقیت در تبلیغ
 • مدل مفهومی «سلامت روان» بر اساس ارتباط شناسی مفاهیم سلامت و مرض در منابع اسلامی
 • روایی و اعتبار مقیاس اولیه حزم بر اساس منابع اسلامی
 • تاثیرات نسبی گرایی معرفتی و اخلاقی در شناخت درمانی و نقد آن بر اساس اندیشه اسلامی
 • ساخت پرسشنامه شجاعت بر اساس منابع اسلامی
 • تدوین مدل مفهومی فرآیندی مرکزیت بخشی نابهنجاری به خود در منابع اسلامی
 • تبیین کنش های دوگانه نمای شخصیتهای سالم قرآنی و مقایسه آن با کنش های ناشی از «نقاب» در روانشناسی
 • Islamic Psychology in Iran: Past, Present, & Future
 • و …

سوابق تدریس

 • روش های آموزش (روش های تحقیقی کیفی در روانشناسی)
 • اصول روانشناسی دینی
 • روانشناسی یادگیری
 • آسیب شناسی روانی
 • روان سنجی
 • روان شناسی شخصیت
 • فقه و روانشناسی
 • روانشناسی تبلیغ
 • روانشناسی عمومی

سوابق اجرائی و عضویت ها

 • عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (1398 – ادامه دارد)
 • پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث (1398-1395)
 • نائب رئیس انجمن روانشناسی اسلامی (1399-1397)
 • شورای علمی گروه روانشناسی دانشگاه قرآن و حدیث (1398-1396)
 • عضو شورای علمی گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت (1396 – ادامه دارد)
 • عضو شورای میز سبک زندگی قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی (1399 – ادامه دارد)
 • دبیر علمی کمیسیون روانشناسی اسلامی پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (1398)
 • عضو گروه تخصصی مصاحبه دکتری رشته روانشناسی بالینی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (1400 – ادامه دارد)

تالیفات

 • روانشناسی مهار خویشتن با نگرش اسلامی – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • درآمدی بر روانشناسی آرزوها بر اساس منابع اسلامی – انتشارات موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

 • استاد راهنما – رابطه خودمهارگری و دلبستگی به خدا با اعتیاد به فضای مجازی – ارشد – 1399
 • استاد راهنما – تدوین مدل مقابله با استرس بر اساس آیات قرآن با تاکید بر استرس های ناشی از روابط بین انسانی – ارشد -1399
 • استاد راهنما – تدوین مدل مفهومی خرد و فرایند خردورزی بر اساس منابع اسلامی – ارشد – 1399
 • استاد مشاور – خودشیفتگی: عوامل و راه های اصلاح آن در منابع اسلامی – ارشد – 1400
 • استاد مشاور – مدل ارتباط والد – فرزند بر اساس منابع اسلامی و تدوین طرح نمای درمانی و امکان سنجی آن در کاهش نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای و اختلال سبوک در نوجوانان 12 تا 16 سال – دکتری – 1399
 • استاد مشاور – طراحی و امکان سنجی بسته مداخله ای کاهش عوامل تعارضات زوجین بر اساس الگوی خودمهارگری در قرآن و روایات – دکتری – 1400
 • و …

کارگاه ها

 • کارگاه آموزشی مدل خودنظم جویی اسلامی برای درمان افسردگی
 • کارگاه روان درمانی افسردگی
 • کارگاه آشنایی با آزمون های روانی
 • کارگاه آشنایی با آزمون های روانی
 • کارگاه آموزشی اصول و فنون مشاوره
 • کارگاه آموزشی مهارتهای تحصیلی
 • کارگاههای آموزشی مهارتهای ارتباطی همسران
 • کارگاه آموزشی پرسشنامه های شخصیت (کتل و نئو)
 • کارگاه آموزشی روش تحلیل محتوای کیفی 
 • و …

دوره های استاد

ارسال نظر

مدرس شوید

موسسه آموزشی روانشناسی آرمان، محیطی آماده برای تدریس شما!

نحوه همکاری

برای آگاهی از شرایط همکاری و اعلام آمادگی خود به ما پیام دهید.
اینجا کلیک کنید